Chuyển sang trường mới khi có I-20 của một trường và chưa tới Mỹ? - Du Học Thành Công
Tìm Trường
Loại trường
Bậc học
Quốc gia
Tiểu bang
Tỉnh
Tiểu bang (Úc)
Loại địa điểm
Giới tính
Các môn
07/05/2024

Chuyển sang trường mới khi có I-20 của một trường và chưa tới Mỹ?

Bạn đã có I-20 của một trường, thậm chí là đã xin visa với I-20 đó nhưng lại muốn chuyển sang học ở một trường khác mà chưa lần nào tới Mỹ? Đây là tất cả những gì bạn cần biết trước khi chuyển trường!

Căn cứ theo Luật của Mỹ 

Đầu tiên và quan trọng nhất, bạn có quyền học tại bất kỳ trường nào được Chương trình Sinh viên và Khách trao đổi (Student and Exchange Visitor Program – SEVP) phê duyệt chấp nhận bạn, miễn là bạn không vi phạm bất kỳ chính sách SEVP nào. 

Bạn chưa tới Mỹ nhập học – Theo luật của Mỹ, học sinh sinh viên đến Mỹ lần đầu tiên phải có ý định học tại trường đã được cấp thị thực. 

Nguồn: https://www.ice.gov/sevis/schools/reg#f

Ngay cả trong Trang 3 của I-20 bạn được cấp, bạn cũng có thể đọc được thông tin này. 

No alt text provided for this image

Các giả thiết tình huống có thể xảy ra

Bạn đã có I-20 nhưng chưa xin cấp visa và muốn chuyển trường

Bạn đã có I-20 của một trường nhưng chưa xin visa với I-20 của trường này. Bạn có thể xin I-20 của một trường mới mà bạn muốn nhập học, thông báo hủy I-20 của trường đã cấp. Sau đó bạn có thể nộp hồ sơ xin visa với I-20 mới của trường mới mà không gặp bất cứ trở ngại nào. 

Trong trường hợp bạn chưa xin visa với I-20 của trường đã cấp nhưng đã đóng phí SEVIS i901 trị giá 350 USD, bạn có thể xin I-20 của một trường mới, thông báo đến trường đã cấp I-20 cho bạn về việc bạn sẽ không nhập học tại trường rồi thực hiện thủ tục chuyển tiếp phí SEVIS đã đóng. Sau đó bạn có thể xin visa với I-20 của trường mới. 

Bạn đã có visa với I-20 được cấp nhưng muốn chuyển trường khác

Trong trường hợp bạn đã có visa với I-20 của trường đã cấp và bạn muốn nhập học tại một trường mới khác ngay khi sang Mỹ, bạn cần làm lại thủ tục xin visa mới với I-20 của trường mới bằng cách phỏng vấn lại hoặc xin gia hạn visa qua đường bưu điện thay vì tới Mỹ và chuyển trường ngay khi tới nơi. Điều này có nghĩa là khi đến Mỹ nhập học lần đầu tiên, bạn phải lên kế hoạch theo học tại trường đã được cấp thị thực.

Nên nhớ rằng, bạn không nên để mình có bất cứ vi phạm nào trước khi tới Mỹ bởi bạn có thể bị cấm nhập cảnh hoặc không thể gia hạn lại visa khi bạn trở về Việt Nam thăm gia đình. 

Có thêm câu hỏi?

Trò chuyện với cố vấn của chúng tôi