Chính sách bảo mật - Du Học Thành Công
Tìm Trường
Loại trường
Bậc học
Quốc gia
Tiểu bang
Tỉnh
Tiểu bang (Úc)
Loại địa điểm
Giới tính
Các môn

Chính sách bảo mật

Chính sách về Quyền riêng tư tại Du Học Thành Công

Đây là trang cung cấp thông tin về các chính sách thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng đang dùng dịch vụ của Du Học Thành Công, cùng những lựa chọn có liên kết đến dữ liệu cá nhân của khách hàng. Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin khác nhau nhằm cung cấp và cải thiện tối đa dịch vụ của mình. Bằng việc đồng ý sử dụng dịch vụ tại Du Học Thành Công, bạn đã đồng ý thu thập và sử dụng dữ liệu của chúng tôi theo các chính sách cụ thể duới đây:

Những dạng dữ liệu mà chúng tôi thu thập

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân dùng để liên hệ với bạn hoặc người thân của bạn. Thông tin định danh cá nhân (không giới hạn) có thể bao gồm:

 • Địa chỉ email
 • Họ và tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ, bang, tỉnh, mã bưu cục (ZIP/Postal), thành phố

Sử dụng dữ liệu và cookies

Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn tiếp cận và sử dụng dịch vụ. Trong đó có thể bao gồm những thông tin như địa chỉ IP của bạn, loại và phiên bản trình duyệt bạn sử dụng, những trang web về dịch vụ của chúng tôi mà bạn đã truy cập, thời điểm truy cập và thời gian bạn truy cập những trang web đó.

Chúng tôi cũng sử dụng cookies và một số công nghệ tương tự để theo dõi các hoạt động của bạn đối với dịch vụ của chúng tôi. Cookies là những file dữ liệu nhỏ có thể chứa một mã định danh duy nhất. Chúng được gửi từ một trang web đến trình duyệt của bạn và lưu trữ trên thiết bị của bạn. Việc theo dõi thông tin này giúp chúng tôi phân tích và cải thiện dịch vụ của mình.

Bạn hoàn toàn có thể dùng trình duyệt của mình để từ chối việc nhận cookies hoặc chọn thời gian gửi cookies. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookies, bạn có thể sẽ không sử dụng được hết toàn bộ dịch vụ của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

Du Học Thành Công sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập cho nhiều mục đích khác nhau, chủ yếu bao gồm:

 • Cung cấp và duy trì dịch vụ.
 • Thông báo cho khách hàng những thay đổi về dịch vụ của chúng tôi.
 • Cho phép khách hàng tham gia vào những danh mục tương tác nằm trong dịch vụ của chúng tôi (nếu khách hàng muốn).
 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.
 • Cung cấp những phân tích và thông tin đánh giá để chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình.
 • Theo dõi việc sử dụng dịch vụ.
 • Phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Chúng tôi có chuyển giao dữ liệu của bạn?

Thông tin của bạn, bao gồm dữ liệu cá nhân có thể được chuyển giao tới – và duy trì trên – các máy tính bên ngoài bang, tỉnh, đất nước của bạn hoặc dưới quyền xét xử của Chính phủ ở nơi có Luật bảo vệ dữ liệu khác với Luật bảo vệ dữ liệu nơi bạn đang sinh sống. Ví dụ, nếu bạn sống ngoài lãnh thổ Việt Nam và lựa chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyển giao thông tin, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của bạn đến Việt Nam và xử lý chúng trên mạng lưới máy tính của Du Học Thành Công tại đây.

Chuyển giao thông tin đến bên thứ ba

Chúng tôi có thể sử dụng bên thứ ba, ví dụ như Google Analytics, để kiểm soát và phân tích việc sử dụng dịch vụ của công ty. Google Analytics theo dõi và báo cáo việc truy cập website, và dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng những dữ liệu đã được thu thập để ngữ cảnh hoá và cá nhân hoá các quảng cáo trong mạng lưới quảng cáo của họ.

Bạn có thể huỷ bỏ việc cung cấp thông tin cho Google Analytics bằng cách chọn Thiết lập chế độ (add-on) trên trình duyệt của mình. Để biết thêm thông tin về Chính sách bảo mật của Google, mời bạn truy cập vào Google Privacy & Terms ở đia chỉ: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Chúng tôi cũng có thể hợp tác với cá nhân hoặc công ty thứ ba đại diện Du Học Thành Công cung cấp dịch vụ. Những bên thứ ba này chỉ có thể tiếp cận những thông tin cá nhân của bạn để thực hiện việc cung cấp những dịch vụ được chúng tôi uỷ quyền và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng những thông tin này cho mục đích khác.

Chuyển giao/Tiết lộ thông tin theo Nghĩa vụ hợp pháp

Du Học Thành Công, Inc có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn với cam kết bảo mật tuyệt đối dành cho những việc cần thiết như:

 • Tuân thủ một nghĩa vụ hợp pháp
 • Bảo vệ quyền lợi và tài sản của Du Học Thành Công
 • Ngăn chặn và điều tra những sai sót có thể xảy ra trong việc kết nối dịch vụ
 • Bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng dịch vụ cũng như cộng đồng
 • Bảo vệ trước những Nghĩa vụ pháp lý

An toàn Dữ liệu của bạn

Du Học Thành Công sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo dữ liệu của bạn được bảo mật và không có việc chuyển giao dữ liệu cá nhân cho một tổ chức hoặc quốc gia nào nếu ở đó không có kiểm soát an ninh thoả đáng. Tuy nhiên bạn cần lưu ý, không có một phương thức chuyển giao qua Internet hay lưu trữ điện tử nào an toàn tuyệt đối 100%. Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực sử dụng phương thức thương mại hợp pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo về sự an toàn tuyệt đối của nó.

Thay đổi trong chính sách này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Quyền riêng tư theo thời gian, và sẽ thông báo với bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Quyền riêng tư mới nhất trên trang web này. Vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi bất kỳ. Bạn có thể thấy ngày chính sách mới có hiệu lực hiện lên ở đầu trang web.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Quyền riêng tư, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]