Hoạt động ngoại khoá: tham gia đa dạng hay trọng tâm? – TP. Hồ Chí Minh - Du Học Thành Công
Tìm Trường
Loại trường
Bậc học
Quốc gia
Tiểu bang
Tỉnh
Tiểu bang (Úc)
Loại địa điểm
Giới tính
Các môn

Hoạt động ngoại khoá: tham gia đa dạng hay trọng tâm? – TP. Hồ Chí Minh

  • Hội thảo

Mùa hè sắp đến và đây chính là thời gian lý tưởng với học sinh cho các dự án cá nhân, hoạt động cộng đồng hay những kế hoạch kinh doanh đã ấp ủ từ lâu. Những hoạt động này chính là hồ sơ hoạt động ngoại khoá trong bộ hồ sơ nộp đơn đại học.

Nhưng lựa chọn tham gia hoạt động ngoại khoá như thế nào mới đúng cách? Nên tham gia thật nhiều và đa dạng các hoạt động để trải nghiệm hay nên tập trung vào những hoạt động liên quan đến chuyên ngành bạn sẽ theo đuổi?

Tìm kiếm câu trả lời từ Cố vấn giáo dục người Mỹ tại buổi hội thảo Phần 2 trong series “Chiến lược nộp đơn Đại học Mỹ” của Du Học Thành Công trong tháng 5 này.

ĐĂNG KÝ