fbpx The Putney School | Du Học Thành Công

Boarding schools

The Putney School

Đặt lịch tư vấn miễn phí

Đặt lịch

164-ThePutneySchool

The Putney School

Putney, Vermont
Trung Học Phổ Thông , 9-12 , Hỗn hợp
Thành lập năm 1935

Trường Putney School là một trường trung học nội trú và bán trú tư thục tại Putney, bang Vermont. Là một ngôi trường tiến bộ, nhà trường tin rằng cách tốt nhất để học sinh tiếp thu kiến thức là việc thực hành chứ không phải ghi nhớ. Putney School sử dụng phương pháp giảng dạy chú trọng việc thực hành và thiết kế các dự án nhằm giúp học sinh tiếp thu kiến thức. Phương pháp này đã được nhà trường sử dụng trong hơn 75 năm qua. Putney School hướng đến việc bồi dưỡng tự do tri thức và student agency. Chương trình học của Putney School được xây dựng dựa trên quan điểm rằng việc học cần trải qua các giai đoạn: khám phá, thử nghiệm, áp dụng, thất bại, sửa đổi và then repeating. Chương trình học của trường tuân theo triết lý này, thông qua các tiết học được thiết kế nhấn mạnh vào những trải nghiệm thực tế bên ngoài lớp học. "Tuần dự án" là một phần quan trọng trong chương trình học được diễn ra vào mỗi cuối kỳ học, khi học sinh đã hoàn thành các dự án. Học sinh sẽ áp dụng những kỹ năng đã được học trong kỳ học vừa rồi vào "Tuần dự án" này. Đây là một quá trình riêng biệt để học sinh tìm hiểu và khám phá về chủ đề có ý nghĩa với mình. Putney cũng được biết đến bởi chương trình việc làm của trường. Chương trình cung cấp cho học sinh cái nhìn về mối quan hệ giữa việc làm, gia đình và cộng đồng. Thông qua chương trình này, học sinh học được cách thức hoạt động tạo nên nền tảng cho cuộc sống. Chương trình này được thiết kế để giúp học sinh hiểu hơn về công việc chân tay đồng thời tạo ra cho học sinh một tinh thần tự lực.


Thông tin Học sinh/ Sinh viên

Lớp

9-12

Tổng số Học sinh/ Sinh viên

238

Tỷ lệ Sắc tộc

18%

Học sinh Nội trú %

75%

Sĩ số Trung bình

12

Tỷ lệ Giáo viên : Học sinh

1:6


Học sinh/ Sinh viên Quốc tế

Tỷ lệ Học sinh/ Sinh viên Quốc tế

23%

Tổng số Học sinh/ Sinh viên Việt Nam

Not reported

Tổng số Học sinh/ Sinh viên Trung Quốc

Not reported


Chuyên ngành/ Chương trình Đào tạo

Số môn AP

10

Tỷ lệ Giáo viên có Bằng cấp sau Đại học

73%

Hỗ trợ Học sinh Khuyết tật

Chương trình hỗ trợ nâng cao Tiếng Anh

Không được cung cấp

Có chương trình Tú tài Quốc Tế (IB)

Không

Năm sau đại học

Không


Kiểm tra

Điểm SAT Trung bình

1290

Điểm ACT Trung bình

28


Tuyển sinh

Tỷ lệ Nhận %

NA

Yêu cầu SSAT

Không được cung cấp

Điểm SSAT Trung Bình

Not reported

Điểm TOEFL Tối thiểu

Không được cung cấp

Học sinh quốc tế lớp thấp nhất có thể ghi danh

Not reported


Thông tin về tài chính

Kinh phí Hoạt động

$24,900,000

Chi phí (Theo năm)

$59,400


Thông tin Khác

Năm Thành lập

1935

Diện tích Trường (mẫu Anh)

500.00

Tôn giáo

Mọi tôn giáo

Đồng phục

Không bắt buộcThông tin trên trang này đã được cập nhật vào : T3, 01/01/2019