fbpx Cách chuyển đổi điểm Việt Nam sang thang điểm Mỹ | Du Học Thành Công

Cách chuyển đổi điểm Việt Nam sang thang điểm Mỹ

Đặt lịch tư vấn miễn phí

Đặt lịch

bảng điểm
Cách chuyển đổi điểm Việt Nam sang thang điểm Mỹ

Hệ thống bảng điểm của Việt Nam dựa trên thang điểm 1-10 tương tự với thang điểm 1.0 - 4.0 của Mỹ. 

Thông thường khi một tổ chức của Mỹ yêu cầu điểm trung bình (GPA) được tính trên thang điểm 4.0, học sinh sẽ phải thực hiện việc chuyển đổi toán học trực tiếp, do đó điểm 10 tương đương với 4.0 còn 7.5 tương đương với 3.0. Chuyển đổi toán học trực tiếp tuy khá rõ ràng nhưng trên thực tế, nó không hoàn toàn chính xác. 

Trong hệ thống của Việt Nam, học sinh xuất sắc đôi khi cũng khó đạt được tới điểm 10. Ngược lại, điểm 4.0 trong một lớp học ở Mỹ không phải điều gì bất thường. 

Nên nhớ rằng, cấp THPT của Mỹ bắt đầu từ lớp 9, nếu bạn nộp hồ sơ vào đại học Mỹ thì bảng điểm trung bình của bạn phải tính từ lớp 9 cho đến lớp 11. Bảng điểm của học kỳ 1 lớp 12 sẽ được bổ sung ngay khi bạn có để hoàn tất quá trình nộp đơn đại học. Các trường đại học có đầy đủ yếu tố để xem xét hồ sơ của bạn trước khi đưa quyết định có chấp nhận bạn hay không. 

Dưới đây là bảng quy đổi điểm số từ thang điểm của hệ thống giáo dục Việt Nam sang hệ thống giáo dục Mỹ

bảng điểm quy đổi

Nguồn: EducationUSA