Tìm Trường
Loại trường
Bậc học
Quốc gia
Loại địa điểm
Tiểu bang
Tỉnh
Giới tính
Tổng chi phí
Yêu cầu điểm tiếng Anh
Yêu cầu SAT/ACT
Yêu cầu SSAT
Các môn IB

Triển lãm du học nội trú TABS mùa thu 2022

Cảm ơn bạn
đã đăng ký thành công!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tham dự Triển lãm du học nội trú TABS mùa thu 2022! Bạn cũng đã nhận một thư xác nhận trong email bạn đăng ký. Hãy kiểm tra hộp thư rác nếu bạn không thấy email xác nhận trong hộp thư chính.

Chúng tôi sẽ gửi đến bạn email nhắc gần ngày triển lãm mà bạn đã đăng ký cùng thông tin hữu ích về du học và “bão quà tặng” thú vị mà bạn nhận được khi tham dự sự kiện này.

Vì bạn đã đăng ký trước nên thủ tục check-in của bạn sẽ được ưu tiên. Hãy kiểm tra các email khác của chúng tôi để cập nhật thông tin nhé!