fbpx Trường nội trú Pickering | Du Học Thành Công

Boarding schools

Trường nội trú Pickering

Đặt lịch tư vấn miễn phí

Đặt lịch

Pickering College

Trường nội trú Pickering

,
Trung Học Phổ Thông , ,
Thành lập năm

Trường Cao đẳng Pickering là trường Nội trú từ mẫu giáo đến Lớp 12. Được thành lập vào năm 1842 với sứ mệnh nuôi dưỡng khả năng và trách nhiệm của mỗi cá nhân là làm cho thế giới vĩ đại hơn, tốt đẹp hơn. Chúng tôi tôn vinh sự đa dạng trong tất cả các khía cạnh của trường. Điều này được phản ánh qua Chương trình Lãnh đạo Toàn cầu và cam kết của chúng tôi đối với một môi trường đồng giáo dục. Cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi bao gồm giáo dục và phát triển ‘trẻ toàn diện’ thông qua việc tập trung vào sự xuất sắc trong học tập, sự khác biệt trong các chương trình học cũng như phát triển tính cách và khả năng lãnh đạo. Chúng tôi tự hào trong cung cấp phương pháp học tập được cá nhân hóa.


Thông tin Học sinh/ Sinh viên

Lớp

Tổng số Học sinh/ Sinh viên

Tỷ lệ Sắc tộc

Học sinh Nội trú %

Sĩ số Trung bình

Tỷ lệ Giáo viên : Học sinh


Học sinh/ Sinh viên Quốc tế

Tỷ lệ Học sinh/ Sinh viên Quốc tế

Tổng số Học sinh/ Sinh viên Việt Nam

Tổng số Học sinh/ Sinh viên Trung Quốc


Chuyên ngành/ Chương trình Đào tạo


Kiểm tra

Điểm SAT Trung bình

Điểm ACT Trung bình


Tuyển sinh

Tỷ lệ Nhận %

Yêu cầu SSAT

Điểm SSAT Trung Bình

Điểm TOEFL Tối thiểu

Học sinh quốc tế lớp thấp nhất có thể ghi danh


Thông tin về tài chính

Kinh phí Hoạt động

Chi phí (Theo năm)


Thông tin Khác

Năm Thành lập

Diện tích Trường (mẫu Anh)

Tôn giáo

Đồng phụcThông tin trên trang này đã được cập nhật vào : T4, 11/11/2020