Tìm Trường
Loại trường
Bậc học
Quốc gia
Loại địa điểm
Tiểu bang
Tỉnh
Giới tính
Tổng chi phí
Yêu cầu điểm tiếng Anh
Yêu cầu SAT/ACT
Yêu cầu SSAT
Các môn IB

Đăng ký tham gia

  • Triển lãm du học

Triển lãm trung học nội trú TABS – Mùa Thu 2022 (Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngày 02 tháng 10 năm 2022 3:00 pm - 6:00 pm

  • KS Sheraton Saigon, 88 Đồng Khởi, Q. 1
    Thành Phố Hồ Chí Minh
    Việt Nam

"*" indicates required fields

Tôi là...*